Collected works of cg jung pdf

in Download by

Han genomförde resor i collected works of cg jung pdf samhällen för att vidareutveckla sina psykologiska teorier. Inte minst intresserade han sig för olika kulturers myter. Freud, men en brytning kom till stånd mellan dessa båda på grund av Jungs avvikande uppfattning om psykoanalytisk teori.

Genom ökad självkännedom kan man sänka horisonten för det omedvetna, och vid dålig självkännedom förblir mycket av den egna psykologin omedveten. Jungs personlighetsmodell kan åskådliggöras av ett antal sfärsiska lager, som en lök ungefär. Jaget är just det som man menar med att ha självkännedom om sig själv. Innehållet i detta lager är unikt för varje människa, och vilka strukturer man har utvecklat beror på vilka anlag man har, vad man upplevt och hur man hanterat sina upplevelser. Typologie: zur Frage der psychologischen Typen, allgemeine Beschreibung der Typen, Definitionen u. The Collected Works of C. Suplemento 1961-1962, Editorial Espasa, 1905, s.

Inloggning ger tillgång till fler funktioner för den som vill skriva och redigera artiklar. Sidan redigerades senast den 20 november 2017 kl. The two men conducted a lengthy correspondence and collaborated on an initially joint vision of human psychology. Freud saw in the younger man the potential heir he had been seeking to carry on his “new science” of psychoanalysis. Jung’s researches and personal vision, however, made it impossible for him to bend to his older colleague’s doctrine and a breach became inevitable. This break was to have historic as well as painful personal repercussions that have lasted to this day.