League of legends pdf

in Download by

Det finns olika banor att välja på för antingen sex eller tio spelare uppdelade på två lag. Det är bara extra tillägg för spelaren själv league of legends pdf att underhålla sin profil. Bottom Middle och Top lane förkortas ofta hos spelare som Bot, Mid och Top. En match vinns när motståndarlagets nexus är förstörd, eller de ger upp.

Föremålen köps med guld som erhålls kontinuerligt samt när spelaren dödar minions, monster, kanontorn eller champions. En åkallare har möjlighet att påverka spelet på flera sätt utöver den valda spelkaraktärens krafter. Efter en spelomgång erhåller spelaren ett visst antal erfarenhets- och inflytelsepoäng. Allteftersom en spelare ackumulerar erfarenhet ökar spelarens nivå och spelaren får fler poäng att placera i sitt färdighetsträd och fler förmågor att välja mellan. Med inflytande kan en spelare köpa nya hjältar att spela med, eller runor att fylla sin runbok med. Man kan även köpa nya hjältar med Riot Points vilka även kallas för RP.