Networks crowds and markets pdf

in Read by

Satellitten har ført til at man faktisk kan hevde at den globale landsbyen er blitt en verdensomspennende scene der alle på kloden opptrer samtidig som aktører. De bebor et informasjonsmiljø frembrakt av elektrisitet. De har del i samme informasjon eller networks crowds and markets pdf informasjonsmiljø, og får det samme utsyn over verden.

Den globale landsbyen er ikke skapt av bilen, ikke engang av flyet. Den er skapt av umiddelbar flyt av elektronisk informasjon. Til forskjell fra ordinære prosjekter i for eksempel et forlag kan slike prosjekter mangle sentral styring og kontroll, og de kan også mangle en overordnet redaksjonskomité. Istedenfor at aktører prøver å forutse trender, gjør en seg selv til en del av trenden. Sentralt er åpenhet, partnerskap, deling og å forlate en tankegang om fysisk nærhet. Firmaer som bruker crowdsourcing baserer seg ofte på at et miljø skal komme med innspill til etablerte prosesser og metoder i firmaet, og bare i sjeldnere grad er selve produktet firmaet leverer basert på crowdsourcing.

Hvis produktet er direkte basert på crowdsourcing, opererer gjerne firmaene med noen form for belønning til sine bidragsytere. De virkelige vinnerne innen crowdsourcing er firmaer som har åpne og transparente grenser, og som konkurrerer ved å gå utenfor sine egne vegger når de trenger ekstra kunnskap, ressurser eller muligheter. Istedenfor å selv skulle løse alle problemer strekker de seg ut for å søke internasjonalt etter løsninger. Det finnes noen nøkkelpunkt som beskriver forskjellene mellom tradisjonelle media, og nettverksmedia. Disse forskjellene er sentrale årsaker til at crowdsourcing er blitt mulig. Dette betyr at den tradisjonelle asymmetriske organiseringen rundt enveis mediakanaler fra produsenter og til konsumenter erstattes med et mer likeverdig forhold.