Pro asp net mvc 5 client pdf

in Doc by

NET is het mogelijk een website te maken, die duizenden mogelijke resultaten kan produceren, afhankelijk van wat de bezoeker vraagt. Bewaren van data als tussen pro asp net mvc 5 client pdf pagina’s wordt “gehopt”.

Dynamisch presenteren van data uit tekstbestanden. Je kan ook webservices van anderen gebruiken op jouw site. NET-pagina kan uit meerdere bestanden bestaan waardoor de opmaak van een pagina gescheiden kan worden van de code. NET-pagina kan naast tekst ook controls bevatten.

Paginaonderdelen zoals labels, knoppen, keuzelijsten en tekstvakken zijn voorbeelden van controls. De ontwerper stelt een pagina samen door de juiste controls toe te voegen, en van elke control de eigenschappen in te stellen. Als een gebruiker bijvoorbeeld op een knop klikt, kan er code uitgevoerd worden om de juiste acties te ondernemen. Deze kan net als een paginaopmaak en andere controls bevatten. Ook kan het een aparte code bestand bevatten. Met behulp van dit control kunnen stukken opmaak met functionaliteit hergebruikt worden.

Een uitgebreide verzameling van controls maakt het mogelijk om dikwijls snel een toepassing te bouwen, en ook achteraf snel aan te passen. Er zijn wel alternatieve open source-implementaties van ASP. Deze implementaties lopen 1 à 2 jaar achter ten opzichte van het native ASP. Basiswebsite van Microsoft over ASP. Registreer u vooral en meld u aan. Dit is echter niet vereist.

Een lijst met recente wijzigingen in deze wiki. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 mei 2017 om 10:59. WOT Community Badge for updatestar. XP, 32 bit and 64 bit editions.