Shaka zulu history pdf

in Read by

The series consists of 10 episodes of approximately 50 shaka zulu history pdf each in duration. This page was last edited on 18 November 2017, at 10:38.

Hij is beroemd om zijn militaire genie maar berucht om de wreedheid van zijn regime. Toen Shaka in 1816 tot koning werd gekroond stelde de Zoeloestam nog weinig voor. Shaka hield zielsveel van zijn moeder en zou haar zijn hele leven lang aanbidden. Shaka bekend als een bastaard.

Toen Shaka zes jaar was werden hij en zijn moeder verstoten door Senzangakhona. Shaka zich ontpopte als een militair genie. Dingiswayo was onder de indruk van zijn vernieuwende tactieken en promoveerde hem tot commandant. Als legeraanvoerder behaalde Shaka vele militaire successen voor de Mthethwa.

Ook zijn vader Senzangakhona hoorde het nieuws van zijn verloren zoon en benoemde hem tot kroonprins. Zijn achtste vrouw wist hem echter te overtuigen haar zoon Sigujana alsnog als opvolger te benoemen, maar deze overleefde de machtsstrijd met Shaka niet. Toen Senzangakhona in 1816 overleed liet Dingiswayo Shaka gaan om zijn vader op te volgen als koning. Toentertijd bestond de Zoeloestam uit minder dan 1. 500 man en hadden ze een geringe invloed. Voordien werd er oorlog gevoerd tussen de verschillende Zoeloevolkeren, maar dan op een traditionele, bijna vriendschappelijke manier. Met hun schilden weerden ze de speren af, en nu en dan sneuvelde er eens een krijger.

60 cm en een bredere zwaardvormige speerpunt van 30 cm lengte. Met deze wapens kon hij steken maar ook slagen geven of afweren, net zoals bij het schermen, en bovendien ook werpen. Zijn krijgers moesten blootsvoets strijden en geen sandalen of ander schoeisel meer dragen. Hij wilde zijn leger harden op elk gebied.

Zo zou hij eens, als bewijs, een klein vuurtje blootsvoets uitgedoofd hebben. De volgende slag dachten de andere volkeren weer te vechten op de traditionele wijze, maar Shaka viel hen aan in een gevecht van man tot man en doodde alle tegenstanders met zijn sterk verbeterde wapens. Vanaf toen was er een nieuwe, totale manier van oorlogvoering ingeluid, waar het leger van Shaka heer en meester in was. De twee koninkrijken voerden al jaren oorlog, maar nu had Dingiswayo een behulpzame bondgenoot in de steeds machtiger wordende Zoeloes. Terwijl Dingiswayo tijdens een veldtocht op Shaka’s versterkingen wachtte werd hij echter door Zwide gevangengenomen en onthoofd. Zwide richtte zijn pijlen nu op de Zoeloes en de leiderloze Mthethwa schaarden zich achter Shaka.

Zijn leger was in de minderheid, maar dankzij Shaka’s leiderschap overwon hij de Ndwandwe en veroverde hij het koninkrijk. De vijand werd genadeloos afgeslacht, de hutten verbrand en het vee veroverd. Shaka regeerde met ijzeren vuist: krijgers werden bij de geringste blijk van zwakte doodgeknuppeld. Zuid-Afrikaanse geschiedenis aanzienlijk heeft beïnvloed.

Shaka was geïntimideerd door hun overmacht en besloot de Europeanen te vriend te houden. In oktober 1827 overleed Shaka’s moeder Nandi. Het verlies was onuitstaanbaar voor Shaka en een periode van een jaar van strikte rouw voor Shaka’s hele rijk werd afgekondigd. Drie maanden van verschrikkingen volgden, eerst in het woongebied van Shaka en zich uitbreidend in zijn hele koninkrijk. Iedereen die niet genoeg rouwbeklag vertoonde in het koninkrijk werd gedood. In het woongebied van Shaka werden vlak na Nandi’s overlijden 7. Dingane pleegde daarbij een staatsgreep en volgde Shaka op als koning.

Toen Shaka in 1816 tot koning werd gekroond regeerde hij over minder dan 1. 500 man en had hij het bevel over een leger van 500 krijgers. Ten tijde van zijn dood waren dit respectievelijk 250. Shaka bij het grote publiek bekendgemaakt. Shaka tijdens de dood van Nandi, heeft zelf de telling uitgevoerd en daar later verslag van gedaan.